outdoor

Paździerz konopny

Paździerz konopny do niedawna był uważany za odpad produkcyjny w procesie pozyskiwania włókna. W ciągu ostatnich kilkunastych lat pojawiły się możliwości zastosowania paździerza między innymi w budownictwie, co w dobie nieustająco rosnących cen materiałów budowlanych nie jest bez znaczenia Agrihemp-holding posiada odpowiednia technologię pozyskiwania czystego paździerza konopnego, który z powodzeniem może być wykorzystywany np. jako surowiec do produkcji pustaków. Jak się okazuje, uzyskanie czystego surowca pozbawionego niepożądanych składników nie jest do końca oczywiste, co przekłada się na różną jakość paździerz konopnego oferowanego przez inne podmioty. Dzięki znacznemu zwiększeniu areału konopi na naszych polach, jak również u naszych plantatorów już teraz dysponujemy dużymi ilościami wysokiej jakości paździerza konopnego. 

Naszą ofertę kierujemy również do rolników chcących rozpocząć uprawę konopi włóknistych na swoich polach. W ramach takiej współpracy oferujemy doradztwo, kwalifikowany materiał siewny w dogodnej cenie, jak również oraz odbiór surowca i terminowe płatności.

Wyślij zapytanie o zbiory w sezonie 2022. Mail: info@agrihemp-holding.com