informację dotyczące przetworów

konopie

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONOPI SIEWNYCH / WŁÓKNISTYCH (SATIVA)

Konopia włóknista posiada następujące cechy predestynujące do wykorzystania jej jako materiału w szeregu nowych aplikacji:

  • W oleju z nasion występuje najlepiej przyswajalna i jednocześnie optymalna pod względem proporcji (Omega-3/Omega-6) zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dodatkowo białko konopne uzyskiwane z nasion zawiera wszystkie niezbędne dla człowieka aminokwasy. Jest to o tyle znaczące i unikatowe, że białko konopne, dzięki swojemu składowi nie wymaga już dalszego suplementowania. Substancje zawarte w konopiach są prekursorem witamin D i K, w związku z czym osoby spożywające olej i białko konopne nie muszą dodatkowo przyjmować tych dwóch najczęściej suplementowanych witamin.
  • Terpeny, flawonoidy i olejki aromatyczne jako szereg związków do zastosowań w przemyśle kosmetycznym. Konopie posiadają niespotykany w innych roślinach profil zapachowy związków aromatycznych, co czyni je idealnym kandydatem do szerokiego zastosowanie w kosmetyce, w tym w branży perfumeryjnej. Dodatkowo oleje konopne czy woski stosowane są w kosmetyce do produkcji kremów, mydeł i szamponów.
  • Najmocniejsze naturalne włókno posiadające szereg zastosowań przemysłowych i tekstylnych. Włókna konopne są jednymi z najmocniejszych włókien naturalnych i właśnie dlatego stosowane były jako nici chirurgiczne lub jako liny okrętowe. Dopiero wprowadzenie przez DuPoint patentu na włókno syntetyczne spowodowało odejście od konopi. Biorąc pod uwagę światowe trendy ekologiczne i konieczność produkowania bardziej ekologicznych tekstyliów, konopie wydają się nie mieć w naturze konkurencji.
  • W ciągu jednego sezonu z hektara można otrzymać powyżej 10 ton paździerza. Paździerz jest kolejnym wyjątkowo uniwersalnym surowcem, ponieważ można z niego produkować zarówno płyty OSB (jeden z przemysłów generujących najwięcej zanieczyszczeń i szkód dla środowiska, np. Czechy), czy pustaki konopne (ekologiczny i odnawialny materiał budulcowy). Co więcej paździerz konopny zawiera bardzo wysoką proporcję celulozy, co powoduje, że można otrzymać z niego lepszy i bardziej ekologiczny papier niż z drewna. Jednak przetwórstwo paździerza do pulpy celulozowej, pozwala na dalszą rafinację i przerób surowca konopnego do bioplastików i kompozytów konopnych. Wobec czego wachlarz zastosowań dla polimerów konopnych jest praktycznie nieograniczony.

Podsumowując, konopie są o tyle wyjątkową i unikatową rośliną, że potrafią wyżywić, uzdrowić, ubrać czy zbudować schron. Wyjaśnia to dlaczego historycznie uprawa tej rośliny miała tak duże znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i dlaczego układ endokannabinoidowy człowieka jest tak silnie rozwinięty.

ETAPY UPRAWY KONOPI SIEWNEJ

etap 1

Kiełkowanie

Etap na którym roślina wypuszcza kiełek czyli korzeń, oraz pierwszą parę liści (roślina dwupienna). Kiełkowanie może odbywać się w warunkach kontrolowanych przez człowieka (uprawy indoor) lub bezpośrednio w ziemi (tradycyjne kiełkowanie) i trwa od 1 do 14 dni.

etap 2

Sadzonki

Faza w której roślina przygotowywana jest do intensywnego wzrostu, dlatego kluczowe dla rośliny jest odpowiednie rozbudowanie bryły korzeniowej, aby była ona w stanie wykarmić całą roślinę zarówno w okresie intensywnego wzrostu wegetacyjnego, ale przede wszystkim zasilić kwiat w trakcie kwitnienia. Etap trwa około 2 tygodni.

etap 3

Wegetacja rośliny

Jest to przede wszystkim etap intensywnego wzrostu masy zielonej rośliny, wykształcane są nowe liście, pędy, rośliny rozkrzewiają się lub konkurują na zasadzie intensywnego wzrostu „w górę”, w zależności od panujących warunków. Faza wegetacji jest ściśle kontrolowana przez Master Grower’a w warunkach upraw indoor, oraz w pełni warunkowana przez warunki środowiskowe dla upraw outdoor.

etap 4

Faza kwitnienia

Jest to faza wzrostu kluczowa dla upraw prowadzonych pod kątem suszu, ziarna oraz nasion. W fazie kwitnienia następuje tworzenie się wiechy czyli kwiatu rośliny. Na tym etapie wszystko ma znaczenie: od genetyki po naświetlenie i nawożenie roślin. Tylko optymalnie dobrane dla danej odmiany warunki są w stanie zagwarantować plon o najwyższych parametrach jakościowych. Długość trwania tej fazy wzrostu warunkowana jest przede wszystkim genetyką, technologią prowadzonej uprawy (warunki środowiskowe), oraz czynnikami środowiskowymi (stres, choroby, szkodniki). 

etap 5

Zbiory

Ostatnim etapem uprawy jest zbiór, który szczególnie dla upraw polowych (outdoor) decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Za wczesny zbiór powoduje uzyskanie niskiej jakości plonu, zbyt późny osypywanie się i znaczną utratę plonu. W związku z czym odpowiednia organizacja logistyczna, zapewnienie zaplecza sprzętowego do obróbki i magazynowania jest równie ważna co cały proces hodowli. 

etap 6

Przetwórstwo

Po zbiorze rozpoczyna się proces obróbki i przetwórstwa surowca. Tylko proces prowadzony w wystandaryzowanych warunkach pozwala na zachowanie właściwości eterycznych produkowanego suszu, najwyższych wskaźników zawartości białka, czy tak ważnej dla nasion, siły kiełkowania. Dlatego zespół ekspertów dba o najwyższej jakości standardy dla wszystkich etapów przerobu i przetwórstwa surowca konopnego.

informacje dotyczące upraw

konopie

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONOPI SIEWNYCH / WŁÓKNISTYCH (SATIVA)

Konopia włóknista posiada następujące cechy predestynujące do wykorzystania jej jako materiału w szeregu nowych aplikacji:

  • W oleju z nasion występuje najlepiej przyswajalna i jednocześnie optymalna pod względem proporcji (Omega-3/Omega-6) zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dodatkowo białko konopne uzyskiwane z nasion zawiera wszystkie niezbędne dla człowieka aminokwasy. Jest to o tyle znaczące i unikatowe, że białko konopne, dzięki swojemu składowi nie wymaga już dalszego suplementowania. Substancje zawarte w konopiach są prekursorem witamin D i K, w związku z czym osoby spożywające olej i białko konopne nie muszą dodatkowo przyjmować tych dwóch najczęściej suplementowanych witamin.
  • Terpeny, flawonoidy i olejki aromatyczne jako szereg związków do zastosowań w przemyśle kosmetycznym. Konopie posiadają niespotykany w innych roślinach profil zapachowy związków aromatycznych, co czyni je idealnym kandydatem do szerokiego zastosowanie w kosmetyce, w tym w branży perfumeryjnej. Dodatkowo oleje konopne czy woski stosowane są w kosmetyce do produkcji kremów, mydeł i szamponów.
  • Najmocniejsze naturalne włókno posiadające szereg zastosowań przemysłowych i tekstylnych. Włókna konopne są jednymi z najmocniejszych włókien naturalnych i właśnie dlatego stosowane były jako nici chirurgiczne lub jako liny okrętowe. Dopiero wprowadzenie przez DuPoint patentu na włókno syntetyczne spowodowało odejście od konopi. Biorąc pod uwagę światowe trendy ekologiczne i konieczność produkowania bardziej ekologicznych tekstyliów, konopie wydają się nie mieć w naturze konkurencji.
  • W ciągu jednego sezonu z hektara można otrzymać powyżej 10 ton paździerza. Paździerz jest kolejnym wyjątkowo uniwersalnym surowcem, ponieważ można z niego produkować zarówno płyty OSB (jeden z przemysłów generujących najwięcej zanieczyszczeń i szkód dla środowiska, np. Czechy), czy pustaki konopne (ekologiczny i odnawialny materiał budulcowy). Co więcej paździerz konopny zawiera bardzo wysoką proporcję celulozy, co powoduje, że można otrzymać z niego lepszy i bardziej ekologiczny papier niż z drewna. Jednak przetwórstwo paździerza do pulpy celulozowej, pozwala na dalszą rafinację i przerób surowca konopnego do bioplastików i kompozytów konopnych. Wobec czego wachlarz zastosowań dla polimerów konopnych jest praktycznie nieograniczony.

Podsumowując, konopie są o tyle wyjątkową i unikatową rośliną, że potrafią wyżywić, uzdrowić, ubrać czy zbudować schron. Wyjaśnia to dlaczego historycznie uprawa tej rośliny miała tak duże znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i dlaczego układ endokannabinoidowy człowieka jest tak silnie rozwinięty.

ETAPY UPRAWY KONOPI SIEWNYCH / WŁÓKNISTYCH

etap 1

Kiełkowanie

Etap na którym roślina wypuszcza kiełek czyli korzeń, oraz pierwszą parę liści (roślina dwupienna). Kiełkowanie może odbywać się w warunkach kontrolowanych przez człowieka (uprawy indoor) lub bezpośrednio w ziemi (tradycyjne kiełkowanie) i trwa od 1 do 14 dni.

etap 2

Sadzonki

Faza w której roślina przygotowywana jest do intensywnego wzrostu, dlatego kluczowe dla rośliny jest odpowiednie rozbudowanie bryły korzeniowej, aby była ona w stanie wykarmić całą roślinę zarówno w okresie intensywnego wzrostu wegetacyjnego, ale przede wszystkim zasilić kwiat w trakcie kwitnienia. Etap trwa około 2 tygodni.

etap 3

Wegetacja rośliny

Jest to przede wszystkim etap intensywnego wzrostu masy zielonej rośliny, wykształcane są nowe liście, pędy, rośliny rozkrzewiają się lub konkurują na zasadzie intensywnego wzrostu „w górę”, w zależności od panujących warunków. Faza wegetacji jest ściśle kontrolowana przez Master Grower’a w warunkach upraw indoor, oraz w pełni warunkowana przez warunki środowiskowe dla upraw outdoor.

etap 4

Faza kwitnienia

Jest to faza wzrostu kluczowa dla upraw prowadzonych pod kątem suszu, ziarna oraz nasion. W fazie kwitnienia następuje tworzenie się wiechy czyli kwiatu rośliny. Na tym etapie wszystko ma znaczenie: od genetyki po naświetlenie i nawożenie roślin. Tylko optymalnie dobrane dla danej odmiany warunki są w stanie zagwarantować plon o najwyższych parametrach jakościowych. Długość trwania tej fazy wzrostu warunkowana jest przede wszystkim genetyką, technologią prowadzonej uprawy (warunki środowiskowe), oraz czynnikami środowiskowymi (stres, choroby, szkodniki). 

etap 5

Zbiory

Ostatnim etapem uprawy jest zbiór, który szczególnie dla upraw polowych (outdoor) decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Za wczesny zbiór powoduje uzyskanie niskiej jakości plonu, zbyt późny osypywanie się i znaczną utratę plonu. W związku z czym odpowiednia organizacja logistyczna, zapewnienie zaplecza sprzętowego do obróbki i magazynowania jest równie ważna co cały proces hodowli. 

etap 6

Przetwórstwo

Po zbiorze rozpoczyna się proces obróbki i przetwórstwa surowca. Tylko proces prowadzony w wystandaryzowanych warunkach pozwala na zachowanie właściwości eterycznych produkowanego suszu, najwyższych wskaźników zawartości białka, czy tak ważnej dla nasion, siły kiełkowania. Dlatego zespół ekspertów dba o najwyższej jakości standardy dla wszystkich etapów przerobu i przetwórstwa surowca konopnego.